Tuesday, 10 January 2012

Motto of the week
"If a cluttered desk signs a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?" 
                                                                                                                Albert Einstein 

Taki optymistyczny akcent dla tych, którzy podobnie jak ja, mają problemy z utrzymaniem porządku na swoim biurku.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

You might also like: